Onze werkwijze

De komende jaren zullen nog in het teken staan van transitie, decentralisaties en transformatie. Tegen deze achtergrond zet SMWF de komende jaren in op de volgende speerpunten:

  • Inwoners staan centraal. Juist nu de gemeenten nog druk zijn met het vormgeven van hun nieuwe verantwoordelijkheden, is het van belang dat SMWF alle betrokkenen blijft herinneren aan de bedoeling van het ‘stelsel’.
  • Dienstbaar aan de nieuwe context. SMWF erkent de waarde van de ingezette bestuurlijke veranderingen en wil aan de ingezette veranderingen welwillend en actief meewerken. Ook als dat consequenties voor SMWF zelf heeft.
  • Professionals een bedding geven. Onverlet alle recente bestuurlijke veranderingen, blijft de vraag naar psychosociale hulpverlening bestaan. En daarmee voor SMWF de noodzaak om een bedding in stand te houden waarbinnen hulpverlenende professionals hun vak kunnen uitoefenen en hun bekwaamheden verder kunnen ontwikkelen.

Met deze accenten voor de komende jaren wil SMWF meesturen en mee vormgeven aan de verdere ontwikkelingen op haar werkterrein. SMWF wil dienstbaar zijn aan het vak van hulpverlenen en wil de autonome professional daarin ondersteunen.