Mobiel menu

Schoolmaatschappelijk werk

Wanneer leerlingen vastlopen in o.a. (probleem) gedrag, emoties, sociale contacten en waarbij mogelijk er een negatieve invloed op de leerprestaties ontstaat, kan de school een aanmelding doen voor Schoolmaatschappelijk werk.

Vaak is er in de wijk of gebiedsteams een schoolmaatschappelijk werker actief, al dan niet als contact persoon voor de scholen in hun gemeente. In dat geval kan er rechtstreeks contact gezocht worden met deze contactpersoon. Wanneer de school geen contactpersoon heeft kan zij contact opnemen met het wijk- of gebiedsteam van de gemeente. Naast het begeleiden van kinderen, jongeren en hun ouders kan de schoolmaatschappelijk werker ook ondersteuning bieden aan mentoren, leerlingbegeleiders en/of leraren in hun contact met leerlingen.

 

Het schoolmaatschappelijk werk

  • biedt kortdurende psychosociale hulpverlening aan ouders en leerlingen bij problemen gerelateerd aan opvoeden, echtscheiding, rouw en verliesverwerking, opgroeien en school
  • geeft advies en informatie aan leerlingen, ouders en leerkrachten en verwijst door naar externe hulpverlening
  • biedt consultatie aan interne leerlingbegeleiders en leerkrachten bij signaleren van en omgaan met zorgleerlingen en hun ouders
  • neemt, zo nodig, deel aan het Zorg- en Adviesteam en brengt specifieke deskundigheid in bij het taxeren van een probleem binnen het zorgoverleg op scholen
  • registreert en rapporteert.

Het geven en bieden van
- hulp 
- advies 
- informatie
- consultatie


U gebruikt een te klein scherm om de website te bekijken.