Mobiel menu

Samenwerkingspartners

Jeugd & Maatschappelijk Werk
In 2017 en 2018 werken wij nauw samen met het gemeenteteam van het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid. Dat doen wij gezamenlijk onder de naam Jeugd & Maatschappelijk Werk. Ons uitgangspunt is het bieden van professionele hulp aan kwetsbare mensen.

 

Sociaal Consortium Friesland
In 2016 en 2017 hebben stichting Maatschappelijk Werk Fryslân, MEE Friesland en het gemeenteteam van het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid samengewerkt in de gezamenlijk opgerichte stichting het Sociaal Consortium Friesland (SCF). De samenwerking wordt definitief beëindigd op 1 januari 2018. De drie organisaties gaan zelfstandig verder. Daar waar nodig en gewenst zal verbinding en samenwerking gerealiseerd worden.

 

Overigen
Daarnaast werken wij samen met 2e lijnorganisaties zoals:

 • Jeugdhulp Friesland
 • GGZ

 

En met de 1e lijnorganisaties en het welzijnswerk in diverse gemeenten:

 • GGD / JGZ
 • Caleidoscoop
 • KEaRN Welzijn
 • MOS Drachten
 • Huisartsen
 • De Skûle Welzijn
 • Welzijn het Bolwerk
 • Miks Welzijn
 • Timpaan Welzijn
 • Welzijn het Bolwerk
U gebruikt een te klein scherm om de website te bekijken.