Mobiel menu

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de Raad van Bestuur.

 

Samenstelling 

Leden Raad van Toezicht:

  • de heer K.J. van der Heide, voorzitter
  • de heer C.F. Hergaarden
  • de heer A.J.H. Geense
  • mevrouw W. Hazelhoff-Feenstra
  • de heer H de Boer

Lid Raad van Bestuur:

  • de heer L. Bezoen, directeur/bestuurder

 

Governancecode W&MD
SMWF heeft de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD) van Sociaal Werk Nederland geïmplementeerd en past deze toe volgens het model Raad van Toezicht. In de Governancecode zijn afspraken vastgelegd voor goed bestuur, toezicht en verantwoording. SMWF werkt in overeenstemming met de code. 

 

Regelingen
De code geeft aan dat bepaalde regelingen op de website van SMWF moeten worden geplaatst. SMWF heeft daarnaast alle geldende regelingen eveneens geplaatst op haar eigen Intranet. Op deze wijze zijn de regelingen voor alle medewerkers en onze klanten toegankelijk. De leden van de Raad van Toezicht worden via hun benoeming gebonden aan de Governancecode van SWN W&MD.  

 

Meer informatie

 

Meer informatie 
Register Governancecode


U gebruikt een te klein scherm om de website te bekijken.