Mobiel menu

Privacy

Hulp vragen kan gevoelig liggen. Wij beschouwen dat als een persoonlijk iets. U kunt van ons verwachten dat wij met uw vragen en met al uw persoonlijke gegevens zorgvuldig omgaan. Het omgaan met deze gegevens is vastgesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Onze medewerkers gaan uit van de volgende acht bakens:

  1. Zorgvuldigheid: iedere cliënt kan ervan uitgaan dat wij zorgvuldig omgaan met zijn of haar gegevens.
  2. Transparantie: wij zijn transparant naar cliënten én samenwerkingspartners over hoe wij omgaan met privacy.
  3. Zo veel als moet, zo weinig als mogelijk: wij leggen niet meer gegevens vast dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze vastleggen.
  4. Geheimhouding: medewerkers hebben een beroepsgeheim ten aanzien van het omgaan met privacy en persoonsgegevens.
  5. Toestemming: wij vragen toestemming aan de cliënt om bepaalde gegevens te mogen delen met derden. De gegeven toestemming wordt vastgelegd in het cliëntdossier.
  6. Afwegen: als wij – bij uitzondering – afwijken van baken 4 en 5, wegen wij dat zorgvuldig af.
  7. Toetsen: wij toetsen onze afwegingen en motivatie altijd bij collega’s en/of leidinggevende.
  8. Motiveren en vastleggen: wij leggen onze afwegingen en motivatie vast in het cliëntdossier.
U gebruikt een te klein scherm om de website te bekijken.