Mobiel menu

Over ons

Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân (SMWF) is een eerstelijns organisatie die zich richt op de professionele psychosociale hulpverlening in het Sociale Domein, voor burgers die een vraag hebben.

 

Bij het bepalen van haar koers blijven de waarden van de organisatie leidend en van daaruit volgt een passende koers voor nu en verder. Dat betekent dat SMWF blijvend haar bijdrage wil leveren aan onze samenleving in zijn algemeen en in het bijzonder aan mensen met behoefte aan psychosociale ondersteuning.

 

Ondanks de maatschappelijke en bestuurlijke veranderingen houdt SMWF dus ongewijzigd haar maatschappelijke opdracht. De recente ontwikkelingen leren ons dat de maatschappelijke opdracht de drager moet zijn voor ons werk. Het gaat immers niet om de organisatie SMWF, maar om het bieden van een omgeving waarin de professionals kunnen gedijen om zodanig hun waarde als hulpverlener in de samenleving te optimaliseren. Nu het stof van de transities neerdaalt, wordt de vraag naar de echte waarde van onze hulp- en dienstverlening weer en nadrukkelijk aan de orde gesteld. Niet in de laatste plaats door onze belangrijkste financiers, de gemeenten.

 

SMWF wordt voor 90% gefinancierd middels gemeentelijke subsidies. Daarnaast voeren wij werkzaamheden uit bij een aantal collega-instellingen of scholen.

U gebruikt een te klein scherm om de website te bekijken.