Mobiel menu

Klachten

Bent u niet tevreden over de manier waarop een medewerker van ons zich tegenover u gedraagt? Bijvoorbeeld, voelt u zich onbeleefd behandeld bij een bezoek aan of van een medewerker van het gebieds- wijk-, dorpen- of jeugdteam? Of krijgt u geen antwoord op uw brief of e-mail? Dit wilt u anders en dat wilt u melden. Dan noemen wij het een klacht. Een klacht gaat dus over hoe er met u omgegaan wordt en niet over de inhoud van een besluit.

 

Eerst in gesprek

Natuurlijk gaat u meestal eerst in gesprek met degene waar het om gaat. Lukt het niet om dit zo op te lossen, dan kunt u op verschillende manieren een klacht indienen.

 

Wat doen wij met uw klacht

U krijgt een ontvangstbevestiging, waarin staat hoe uw klacht wordt behandeld. Wij nemen altijd contact op voor een (bemiddelings)gesprek om samen met u naar een oplossing te kijken. Komen wij er niet uit, dan schakelen wij de hulp in van de onafhankelijke Klachtencommissie SMWF. 

De Klachtencommissie SMWF bestaat op dit moment uit zes leden en wordt – afhankelijk van uw klacht – samengesteld. De leden van de Klachtencommissie SMWF zijn onafhankelijk en los gekoppeld van organisaties en de gemeenten. Zij zijn niet werkzaam voor SMWF, andere betrokken organisaties, een zorgaanbieder of gemeente. Alle leden hebben affiniteit met het Sociale Domein. Het e-mailadres van de klachtencommissie SMWF is:
klachtencommissie@smwf.nl

Inwoners van de gemeente Heerenveen
Wij hebben als organisatie samen met de gemeente Heerenveen, Caleidoscoop en de GGD afdeling jeugdgezondheidszorg een gezamenlijke klachtenregeling opgesteld. Ook het Centrum voor Jeugd en Gezin doet mee aan de regeling. In dit klachtreglement staat beschreven hoe binnen het sociale domein in de gemeente Heerenveen wordt omgegaan met uw klacht. U kunt op verschillende manieren een klacht indienen (zie hierboven).  

Inwoners Heerenveen
Klachtenreglement


U gebruikt een te klein scherm om de website te bekijken.