Mobiel menu

Kernwaarden

Onze missie, visie en organisatiewaarden op een rij

 

MISSIE

De waarden en overtuigingen kunnen worden verwoord in de missie voor SMWF:

“SMWF helpt vroegtijdig en versterkt mensen, gezinnen en hun omgeving die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben op één of meer levensgebieden, zodat zij de regie over hun eigen leven hebben en houden en kunnen participeren in de samenleving. SMWF wil preventief handelen, zoekt samenwerking met andere betrokkenen en legt over haar inzet op transparante wijze verantwoording af.”

 

SMWF richt zich niet primair op de meest kwetsbare mensen (ongeveer 5%), maar op de grotere groep (rond de 15%) die tijdelijk hulp nodig heeft omdat het op één of meer levensgebieden tijdelijk niet goed gaat. 

 

Jeugd (0 - 18 jaar) neemt hierbij een prominente plaats in. Ieder kind heeft recht op optimale omstandigheden om zich te ontwikkelen tot een volwaardig deelnemer van de samenleving. Denk aan de Rechten van het Kind en de nieuwe Jeugdwet. SMWF geeft daar invulling aan door o.a. een pedagogische visie te hanteren.

 

VISIE

De komende jaren zullen nog in het teken staan van transitie, decentralisaties en transformatie. Tegen deze achtergrond zet SMWF de komende jaren in op de volgende speerpunten:

  1. Inwoners staan centraal. Juist nu de gemeenten nog druk zijn met het vormgeven van hun nieuwe verantwoordelijkheden, is het van belang dat SMWF alle betrokkenen blijft herinneren aan de bedoeling van het ‘stelsel’.
  2. Dienstbaar aan de nieuwe context. SMWF erkent de waarde van de ingezette bestuurlijke veranderingen en wil aan de ingezette veranderingen welwillend en actief meewerken. Ook als dat consequenties voor SMWF zelf heeft.
  3. Professionals een bedding geven. Onverlet alle recente bestuurlijke veranderingen, blijft de vraag naar psychosociale hulpverlening bestaan. En daarmee voor SMWF de noodzaak om een bedding in stand te houden waarbinnen hulpverlenende professionals hun vak kunnen uitoefenen en hun bekwaamheden verder kunnen ontwikkelen.

Met deze accenten voor de komende jaren wil SMWF meesturen en mee vormgeven aan de verdere ontwikkelingen op haar werkterrein. SMWF wil dienstbaar zijn aan het vak van hulpverlenen en wil de autonome professional daarin ondersteunen.

 

ORGANISATIEWAARDEN

Wij willen staan voor waarden-gedreven hulp- en dienstverlening richting onze cliënten. Onze missie vertaalt zich in de volgende onderliggende waarden: 

  1. Integer & transparant
  2. Integrale en kwalitatief hoogwaardige psychosociale hulpverlening
  3. Gericht op versterken eigen kracht, mogelijkheden en normaliseren
  4. Goed bereikbaar, toegankelijk & laagdrempelig
  5. Onafhankelijkheid
U gebruikt een te klein scherm om de website te bekijken.