Mobiel menu

Beroepsregistratie

Maatschappelijk werkers die werken met jeugd zijn geregistreerd in de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), en handelen vanuit de Beroepscode die daarbij hoort.  Zij hebben in het sociaal domein een onafhankelijke positie, en zijn voor de burger een betrouwbare gesprekspartner zonder “belangen”. Algemeen maatschappelijk werkers zijn geregistreerd bij het Registerplein.

 

De maatschappelijk werkers onderhouden hun deskundigheid door jaarlijks trainingen te volgen om punten te behalen om de Beroepsregistratie te mogen behouden. Met elkaar en waar nodig met inzet van een coach of werkbegeleider doen zij aan intercollegiale toetsing door (begeleide) intervisiebijeenkomsten en (methodische) casuïstiek-besprekingen. Zo blijven zij op de hoogte van actuele informatie, werkwijzen en wet- en regelgeving.

 

Jaarlijks wordt t.b.v. onze medewerkers een scholingsplan opgesteld met verschillende opleidingen en trainingen. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat de benodigde expertise en vaardigheden voor onze medewerkers voldoende op niveau zijn en geborgd worden binnen het team. Uitgangspunt hierbij is dat het een team een generalistisch team is waarin verschillende deskundigheden en vaardigheden integraal aanwezig zijn.  

 

Bij alle onderwerpen in het opleidingsplan is de transformatie als uitgangspunt genomen en vinden wij het belangrijk dat de gekozen methodieken en de gewenste basishouding hierop aansluiten. Tevens is er rekening gehouden met behalen van registerpunten voor de diverse registraties waaraan medewerkers moeten voldoen. Nagenoeg alle opleidingen die worden verzorgd, zijn geaccrediteerd.

Meer informatie
SKJ
Registerplein


U gebruikt een te klein scherm om de website te bekijken.