Mobiel menu

ANBI status

ANBI
Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân (SMWF), Stichting Maatschappelijk Werk Tytsjerksteradiel (SMWT) en Stichting Maatschappelijk Werk Heerenveen (SMWH) zijn door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Hieronder vindt u informatie die daarvoor openbaar gemaakt moet worden...

Post en bezoekadres
Trekschuit 20
8447CJ HEERENVEEN

T. 088 5335335
E. info@smwf.nl 

 SMWFSMWTSMWH
KvK nummer  41005244  70975949  70975930
Datum oprichting  3-7-1995  20-2-2018  20-2-2018
RSIN  803944688  858531471  858531458
IBAN  NL63RABO0330736620  NL96RABO0328345946  NL93RABO0328345806
WWW  SMWF.nl  SMWT.nl  SMWH.nl

 

De stichtingen hebben ten doel
Professionele psychosociale hulp en ondersteuning te bieden ter versterking van de eigen kracht van de burgers zodat zij de regie over hun eigen leven hebben en houden en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen participeren in de maatschappij.
Wij hebben de ambitie om zorg en ondersteuning voor de inwoners van gemeenten in Friesland dichtbij, toegankelijk en op een kwalitatief hoog niveau te houden c.q. te brengen. Wij ondersteunen inwoners en gezinnen en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfases om naar vermogen mee te kunnen doen in de samenleving. Wij helpen de eigen kracht te vergroten en de eigen mogelijkheden en die van het netwerk te benutten. Dit bevordert de zelfredzaamheid van burgers en verhoogt de kwaliteit van hun bestaan.

WNT
Ten aanzien van de bezoldiging van de directeur/bestuurder conformeert SMWF zich aan de WNT en aan de openbaarheid van gegevens. De bezoldiging van de directeur/bestuurder valt onder de WNT-grens. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding conform de regeling van de belastingdienst.

U gebruikt een te klein scherm om de website te bekijken.