Mobiel menu

ANBI status

ANBI
Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân is een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vindt u informatie die daarvoor openbaar gemaakt moet worden.

Naam instelling
Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân (SMWF)

Contactgegevens en bezoekadres
Trekschuit 20
8447CJ HEERENVEEN

T. 0512 – 58 68 78
E. info@smwf.nl 

 

KVK 41005244
RSIN 803944688
IBAN NL63RABO 0330736620

De stichting heeft ten doel
Professionele psychosociale hulp en ondersteuning te bieden ter versterking van de eigen kracht van de burgers zodat zij de regie over hun eigen leven hebben en houden en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen participeren in de maatschappij.
Wij hebben de ambitie om zorg en ondersteuning voor de inwoners van gemeenten in Friesland dichtbij, toegankelijk en op een kwalitatief hoog niveau te houden c.q. te brengen. Wij ondersteunen inwoners en gezinnen en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfases om naar vermogen mee te kunnen doen in de samenleving. Wij helpen de eigen kracht te vergroten en de eigen mogelijkheden en die van het netwerk te benutten. Dit bevordert de zelfredzaamheid van burgers en verhoogt de kwaliteit van hun bestaan.

WNT
Ten aanzien van de bezoldiging van de directeur/bestuurder conformeert SMWF zich aan de WNT en aan de openbaarheid van gegevens. De bezoldiging van de directeur/bestuurder valt onder de WNT-grens. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding conform de regeling van de belastingdienst.

U gebruikt een te klein scherm om de website te bekijken.