Mobiel menu

Sociaal Raadsliedenwerk

Het Sociaal Raadsliedenwerk (SRW) is een laagdrempelige voorziening waar mensen terecht kunnen voor professionele praktische hulp op met name sociaal juridisch terrein.

Deze dienstverlening is kosteloos en is gericht op mensen die moeite hebben hun weg te vinden in onze complexe samenleving. In persoonlijke contacten helpt het SRW inzicht te geven in de mogelijkheden en rechten van cliënten en waar nodig problemen op te lossen.

Het SRW wordt aangeboden in de gemeente Smallingerland.

U kunt bij ons terecht met vragen over verschillende onderwerpen zoals:

  • uitkeringen
  • werk
  • studiefinanciering
  • subsidies
  • echtscheiding
  • rechtsbijstand
  • toeslagen en kwijtschelding
  • consumentenzaken

Daarnaast kan de Sociaal Raadsvrouw u behulpzaam zijn bij het invullen van een formulier of het schrijven van een brief of bezwaarschrift. 

De praktische hulp kan bestaan uit:
- geven van informatie en advies
- bemiddelen naar instanties


U gebruikt een te klein scherm om de website te bekijken.