SMWF

Vanaf 1 januari 2015 hebben gemeenten meer taken op het gebied van werk, zorg en jeugd. Daarvoor zijn er in iedere gemeente een of meerdere Sociaal Wijkteams opgezet. Het kan per gemeente verschillend zijn hoe deze teams genoemd worden, zo zijn er gebiedsteams, jeugdteams, dorpenteams, eilandteams etc. Van belang is dat u hier met uw vraag terecht kan. De gebiedsteams bestaan uit medewerkers vanuit verschillende disciplines en specialismen en met elkaar vormen zij een stevig fundament zodat er in een vroeg stadium op hulp- en ondersteuningsvragen kan worden in gesprongen. De maatschappelijk werkers en school maatschappelijk werkers van Maatschappelijk Werk Fryslân maken ook deel uit van de gebiedsteams. Heeft u hulp nodig op het gebied van werk, zorg of jeugd, neem dan contact op via het telefoonnummer of e-mailadres welke voor uw gemeente van toepassing is.

GemeenteBijzonderhedenTelefoonnummer
Werkdagen, 08.30 - 17.00 tenzij anders vermeld
Achtkarspelen- Jeugd (tot 18 jaar)
- Volwassenen
088 - 5 335 388
14 0511 KCC, Klant Contact Centrum
(kengetal is niet nodig)
Ameland088 - 5 335 335
Dantumadiel14 0511 KCC, Klant Contact Centrum
(kengetal is niet nodig)
De Fryske Marrenkcczorg@defryskemarren.nl14 0514 KCC, Klant Contact Centrum
(kengetal is niet nodig)
0513 - 239 000 (Balie)
Dongeradeel14 0519 KCC, Klant Contact Centrum
(kengetal is niet nodig)
Harlingen gebiedsteam@harlingen.nl14 0517 KCC, Klant Contact Centrum
(kengetal is niet nodig)
Heerenveen14 0513 KCC, Klant Contact Centrum
(kengetal is niet nodig)
Kollumerland14 0511 KCC, Klant Contact Centrum
(kengetal is niet nodig)
Schiermonnikoog088 -5 335 335
Smallingerland088 - 5 335 300
Tytsjerksteradiel- Jeugd tot 18 jaar
- Volwassenen
088 - 5 335 333
14 0511 KCC, Klant Contact Centrum
(kengetal is niet nodig)
Stichting Maatschappelijk Werk Fryslan, hoofdkantoor: Vlaslaan 13a /9244BX Beetsterzwaag
Tel. 0512 - 586878 /E-mail: info@smwf.nl